Technológia

Kvalitný výrobok vyžaduje zladiť tri základné aspekty, ktoré do procesu vstupujú. V prvom rade je to kvalita vstupných materiálov, presné – do detailov prepracované technologické postupy a v nemalej miere aj remeselný fortieľ zamestnancov.

MATERIÁL

Dodávateľom eurohranolu je renomovaný výrobca Drevomax spol. s r.o.. Kvalita a presná skladba základného polotovaru má rozhodujúci vplyv na tvarovú a konštrukčnú stálosť okien.

SKLO

Sklo od K&K Námestovo s.r.o vykazuje dlhodobo nemenné a garantované tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti, doložené certifikátmi.

Kovanie MACO

Renomované kovanie Maco Multitrend silver aj po rokoch používania zabezpečí komfort otvárania a presné dosadnutie krídla do rámu.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Prevažnú časť technologických postupov – akými sú čapovanie a profilovanie rámov a krídel – uskutočňujeme na špecializovanom centre zabezpečuje vysokú presnosť a efektivitu jednotlivých operácií, čo sa prejavuje na kvalite vyrobeného okna

VÝROBA

 Drevené rámy a krídla sa samostatne trikrát namačajú vo vaničkách, takže drevo sa dôkladne nasiakne základom do hĺbky, čím je zaručená jeho dôkladná impregnácia a odolnosť voči pliesňam. Následne sa brúsia nerovnosti, ktroré vystúpili na povrch a drevo sa strieka vysokotlakovým zariadením hrubovrstvými ekologickými lazuramy. Pred nastriekaním lazúr sa všetky špárové spoje vypĺňajú špeciálnou hmotou proti nasávaniu vlhkosti. Výrazne predlžujú stálosť povrchovej úpravy.

1-máčanie – Impregnačné prostriedky
2-máčanie – Základné nátery moridlo v danom odtieni
3- máčanie- Medzi vrstva náterového systému
4- Finálna vrchná vrstva v danom odtieni – na vodnej báze striekaním 2 krát po 150 mikro

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

V súčasnej dobe je veľmi dôležité samotne usadenie okien do stavebného otvoru. Pokiaľ výrobca vyrába a montuje okná, mal by dodržať technologický postup montáže. Najčastejší spôsob montáže je ukotviť okno, zapeniť pur penou .V dnešnej dobe kvôli úspore tepelnej energie, veľkú revolúciu prináša montáž pomocou Illbruck I3(tzv. parozábrany) okenného tesniaceho systému TwinActiv s butylom, alebo špeciálnym tmelom. Tento tesniaci systém poskytuje ochranu proti piesni a ako jediná fólia na trhu sa prispôsobí vlhkostným podmienkam a dá sa použiť na exteriér aj interiér. Pri montáži okna s tesnením, musí byť ostenie pripravené na hladko. Doplnok pri montáži a spravovaní ostenia sa používa tzv. apolista, ktorá Vám zaručí, že omietka pri ráme okna nepopraská. ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE
Izolačné dvoj sklo s koeficientom prechodu tepla UG=1.1W/m2.k plnené špeciálnym plynom Argónom. Dištančný rámik hliník.

1, s ornamentovým sklom Dub, kôra, činčila
2, s bezpečnostným sklom : typ- lepené UG=1.1 Wm2 – U-value (EN 673)-Normal emissivity (EN 12898)
3, izolačné dvojsklo prechod tepla UG=1,1 W/m2.k
4, izolačné trojsklo Ug-0,7 W/m2K

VETRANIE OKIEN

Úlohou vetrania je teda zabezpečenie výmeny vzduchu v byte, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie nových hygienických podmienok pre život. Jeho úlohou je aj chrániť stavebné súčasti domu, predovšetkým zabrániť tomu, aby kondenzácia a teda nadmerná vlhkosť nespôsobila zníženú kvalitu užívania bytu.

ČO VIEME O NOVOSTAVBÁCH

Pri novostavbách dochádza k vysychaniu stavby niekoľko rokov, čo sa prejavuje väčšou vlhkosťou vzduchu. Aj merania dokazujú, že v obývaných bytoch jedna osoba vyvinie 150 gramov vlhkosti za hodinu. Ak berieme do úvahy aj varenie, ktoré pri 4-člennej rodine denne vyprodukuje 2 l odparenej vody, kúpanie, pranie, pestovanie kvetov, sušenie, pribudnú ďalšie 3 litre. Reálne možno počítať so 6 až 10 litrami odparenej vody. Pri počítaní 6 litrov x 30 dní = 180 litrov za mesiac pri trojčlennej rodine – to je viac ako jedna plná vaňa! Toto množstvo sa vyskytuje vo forme pary ktorú možno odvádzať len vetraním.

UDRŽIAVANIE SUCHÉHO STAVU

Na zabránenie a odstránenie tvorby kondenzácie a plesni sa musia stanoviť určité opatrenia, ktoré znížia vlhkosť v stavebnej konštrukcii a v priestoroch bytov.

Dosiahne sa to:

1. Vysušovaním bytov mimo vykurovacej sezóny ( najlacnejším spôsobom ako byt ovlhčiť je dostatočné vetranie v lete, lebo vtedy nevznikajú náklady na energiu )
2. Vysušovaním bytov počas vykurovacej sezóny

OŠETRENIE

Vaše EURO okná a dvere sú vybavené vysoko kvalitným kovaním MACO. Ak chcete aby ľahkosť otvárania a bezstarostné fungovanie pretrvávalo je nevyhnutné aby ste aspoň raz do roka vykonali nasledujúce opatrenia:

•Naolejujte, alebo namažte všetky pohyblivé časti uzáverov.
Doporučujeme použiť výlučne oleje a mazadlá ktoré neobsahujú kyselinu a živicu, pretože tieto látky môžu narušiť funkčnosť kovania, ale i samotného okna.

•Skontrolujte, či kovanie nieje poškodené a či sa otváracou činnosťou nepovolili niektoré komponenty, alebo skrutky, ak áno chybné časti vymeňte.

•Nemanipulujte s nadstavenosťou kovania, aby sa nenarušil celkový kolobeh otvárania okna.

•Používajte len také ochranné a čistiace prostriedky, ktoré nespôsobujú korodovanie jednotlivých častí kovania.

Okna povrchovo upravené lazurovacimi a krycími lakmi môžu pri použití sady na údržbu Rhenocoll Pflegeset získať dlhodobejšiu účinnú ochranu. Čistič Rhenocoll CleanEx a konzervačné mlieko Wisch&Pfleg sú špeciálne produkty, ktoré dodatočne chránia pred vplyvmi životného prostredia a poveternosti. Nanášanie sa prevádza jednoduchým spôsobom – handričkou očistíte a nanesiete konzervačné mlieko. Táto jednoduchá ochrana sa môže praktikovať dvakrát ročne najlepšie na jar a na jeseň.

Výhody konzervačnej látky:

• je ekologická
• vytvára ochranný film na povrchu
• má jednoduché spracovanie
• je rýchlo schnúca a po nanesení nezanecháva stopy
• osvieži lesk a farebnú identitu
• predlžuje intervaly údržby a chráni proti poveternosti